TEAM4   Prd   TEAM3  
  1st 2nd Total
Team 3 20 21 41
Team 4 23 32 55
  55   Final   41  
 
Team 3 Team 4
Points
11  Price,Marvin
Eggleston,Melo
Ferguson,Ed
Oladapo,Daniel
Gibbs,Jalen
16  Lewis II,Terrence
Mawada-Kalema,George
Mitchell-Paden,Zaire
Faison,Justin
Johnson,Xavier
Rebounds
Eggleston,Melo
Edmond,Brandon
Street,Shonari
Oladapo,Daniel
Price,Marvin
Lewis II,Terrence
Jones Jr,Tim
Johnson,Xavier
Chong Qui,Damian
Mitchell-Paden,Zaire
Assists
Street,Shonari
Bynum,Jared
Edmond,Brandon
(4 tied)
  
  
Blocks
Street,Shonari
Oladapo,Daniel
Eggleston,Melo
Lewis II,Terrence
  
  
Free Web Hosting